tiếng việt English 繁體字 簡体字 한국어
International Department
News

Thông báo về việc thay đổi website

Xin chào! Chúng tôi đã tiến hành thay đổi website kể từ hôm nay

Chúng tôi sẽ thông báo một cách đầy đủ, dễ hiểu các thông tin mới nhất về trường, lịch tham quan trường cũng như các hướng dẫn về thủ tục nhập học… tại website mới.

Xin hãy lưu ý thông tin này!